Jsme spolek nadšenců a kamarádů, kterým se nelíbí okolní krajina, vyčerpaná a zdecimovaná intenzivním zemědělstvím. Rádi bychom sabotovali širé monokulturní lány, které jsou všude v okolí. A tak sázíme, kopeme, roubujeme, řízkujeme, osíváme, chováme včely a doufáme, že časem bude lépe a důležitými se opět stanou smysluplné věci i skutky a používání selského rozumu. 

Působíme lokálně a přemýšlíme globálně :-) Naše aktivity realizujeme v oblasti, kde lidé měli silný vztah k půdě, na které hospodařili a ovocnářství zde mělo svoji nezastupitelnou roli.

Snažíme se vybudovat ostrůvky pozitivní deviace s cílem aktivně podporovat druhovou i biologickou rozmanitost a třeba tak jít ostatním příkladem. Máme pro to k dispozici pozemky od soukromých vlastníků o rozloze přes 60 000 m2.